Monday, September 28, 2009

MENANTI HARI

Wahai sahabat-sahabatku yang bergelar mahasiswa dan mahasiswi. nsaflah bahawa tujuan kita berada di menara gading ini adalah untuk menuntut ilmu pengetahuan semaksima yang mungkin. Sedarlah bahawa kita adalah pemimpin umat pada masa hadapan. Harapan masyarakat dan negara terletak di atas bahu kita semua. Jesteru itu, kita adalah contoh kepada generasi akan datang. Lengkapkanlah ilmu di dadadengan iman, dan taqwa sebagai pelindung.