Friday, August 7, 2009

ISLAM the way of life

Bagi setiap umat Islam pasti pernah mendengar perkataan Ahzab. Ini kerana di dalam Al Quran sendiri terdapat surah yang diberikan nama Al Ahzab. Al Ahzab adalah kata jama' dari Hizb. Hizb ertinya satu golongan atau satu parti. Ahzab ertinya beberapa golongan atau beberapa parti.

Apa yang nak saya bawakan disini adalah tafsir daripada tiga ayat awal dari surah ini adalah pegangan hidup bagi rasul dan bagi tiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dan rasul. Agaam Islam bukanlah semata-mata anutan dan pelukan. Ia bukan semata-mata akidah yang masuk akal atau yang disebut "rasional". Dan bukanlah semata-mata beribadat, melakukan sembahyang, puasa , zakat, haji menurut peratura, rukun dan syarat yang tertentu. Al- Islam bukanlah semata-mata mempertengkarkan soal-soal khilafiyah hasil ijtihad ulama-ulama terkemuka. Islam adalah kumpulan dari itu semuanya yang dijiwai oleh rasa kesedaran bahawa kita melangkah dalam arena kehidupan dengan penuh kesedaranakan tanggungjawab berhadapan dengan tuhan dan ia dipanggil the way of life. wallahualam