Thursday, February 12, 2009

SLIP PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER 2 SESI 2008/2009

PERHATIAN KEPADA SEMUA PELAJAR UPSI

KURSUS/TARIKH

PelajarLama :
16 Februari 2009 hingga27 Februari 2009(Denda Bermula 3 Mac 2009)

Pelajar BaharuMulai Ambilan Julai 2008 :
3 Mac 2009 hingga13 Mac 2009(Denda Bermula 16 Mac 2009)


PERINGATAN :
. Anda diwajibkan untuk mengambil Slip Pengesahan PendaftaranKursus bagi Semester 2 Sesi 2008/2009 di fakulti masing-masing.

. Anda diwajibkan menyemak pengesahan pendaftaran kursus tersebutdan sebarang pembetulan perlu dimaklumkan ke Bahagian Hal EhwalAkademik/Fakulti.

. Kegagalan anda untuk mengambil Slip Pengesahan PendaftaranKursus, akan menyebabkan anda didenda dengan kadar RM5.00sehari.

. Sekiranya tiada sebarang perubahan dibuat oleh pelajar selepastempoh yang telah ditetapkan, Pendaftaran Kursus tersebut dianggapbetul dan sahih untuk tujuan peperiksaan dan pengijazahan.Tarikh Notis
10 Februari 2009

Dikeluarkan Oleh
Pejabat PendaftarBahagian Akademik(Unit Pendaftaran)

Telefon
+605-4506923 / 6992

EmaiL
redzuan@upsi.edu.

hamdi@upsi.edu.my

No comments: