Wednesday, December 31, 2008

Tawaran Biasiswa KPM

Peluang kepada pelajar-pelajar UPSI

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mempelawa calon - calon Ijazah Pertama di Institusi Pengajian Tinggi Awam ambilan November/Disember 2007 dan ambilan Julai 2008 untuk mendapatkan tawaran Biasiswa Perguruan Pesekutuan di bawah KPM.


Syarat - Syarat Permohonan

1. Calon mestilah Warganegara Malaysia.
2. Umur calon tidak melebihi 25 tahun pada 1 Julai 2009.
3. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan tidak layak memohon.
4. Pengajian SEPENUH MASA ambilan November/Disember 2007 dan ambilan Julai 2008 Program Ijazah Pertama di Institusi Pengajian Tinggi Awam.
5. Tawaran biasiswa ini dibuka kepada pelajar Fakulti Pendidikan dan pelajar Fakulti Sains yang menawarkan bidang Kimia, Fizik, Biologi dan Matematik. Pelajar Fakulti Sains perlu mengikuti Pengajian Diploma Pendidikan setelah tamat Ijazah Pertama.
6. Calon perlu mendapat sekurang - kurangnya PNGK 2.75 bagi keputusan peperiksaan Semester 1 / Semester 2 Tahun Pertama di IPTA. untuk memohon.
7. Calon yang berkelayakan sahaja akan dipanggil untuk menduduki Ujian Inventori Sahsiah Keguruan (INSAK). Calon yang lulus INSAK akan dipanggil untuk ditemuduga.
8. Calon yang berjaya ditawarkan biasiswa KPM perlu melepaskan tajaan sedia ada.

Untuk makluman lanjut, sila layari : http://emoe.gov.my

Daripada

Biro Akademik & Kerjaya
MPP UPSI 2008/2009

No comments: